Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici JGL
00:00:17
Aprovació, si escau, de la imposició i ordenació de preus públics sortida al Parc Natural del Delta de l'Ebre.
00:00:48
0  Inici JGL
00:00:17   1 Intervención
1  Aprovació, si escau, de la imposició i ordenació de preus públics sortida al Parc Natural del Delta de l'Ebre.
00:00:48   3 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
00:01:22   Sin intervenciones
<