Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Presentació i lectura del manifest del Dia Internacional en contra de la violència masclista
00:01:17
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:08:56
Dació de compte del decret d'aprovació de rectificació de la liquidació del Pressupost 2020.
00:09:28
Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit nº7/2021.
00:12:22
Modificació de crèdit nº 8/2021.
00:13:39
Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de l'exercici 2021.
00:15:18
Aprovació, si escau, de modificacions a l'ordenança fiscal 3.5 reguladora de la taxa d'obertura d' establiments i 3.16 reguladora de la taxa per la utilització del Centre Cultural.
00:17:51
Aprovació, si escau, de modificació de l'annex de l'acord comú de condicions empleats públics de l'Ajuntament.
00:24:50
Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell.
00:27:30
Aprovació, si escau, del reglament regulador de la prestació de serveis en modalitat de teletreball.
00:47:57
Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de material escolar.
00:50:51
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 19/2021 a 22/2021.
00:55:13
Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2021-0721 a 2021-833.
00:57:06
Precs i preguntes.
01:01:27
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal
01:18:10
0  Presentació i lectura del manifest del Dia Internacional en contra de la violència masclista
00:01:17   3 Intervencions
1  Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:08:56   2 Intervencions
2  Dació de compte del decret d'aprovació de rectificació de la liquidació del Pressupost 2020.
00:09:28   5 Intervencions
3  Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit nº7/2021.
00:12:22   3 Intervencions
URG1  Modificació de crèdit nº 8/2021.
00:13:39   4 Intervencions
4  Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de l'exercici 2021.
00:15:18   3 Intervencions
5  Aprovació, si escau, de modificacions a l'ordenança fiscal 3.5 reguladora de la taxa d'obertura d' establiments i 3.16 reguladora de la taxa per la utilització del Centre Cultural.
00:17:51   3 Intervencions
6  Aprovació, si escau, de modificació de l'annex de l'acord comú de condicions empleats públics de l'Ajuntament.
00:24:50   2 Intervencions
7  Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell.
00:27:30   8 Intervencions
8  Aprovació, si escau, del reglament regulador de la prestació de serveis en modalitat de teletreball.
00:47:57   4 Intervencions
9  Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de material escolar.
00:50:51   10 Intervencions
10  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 19/2021 a 22/2021.
00:55:13   3 Intervencions
11  Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2021-0721 a 2021-833.
00:57:06   6 Intervencions
12  Precs i preguntes.
01:01:27   9 Intervencions
13  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal
01:18:10   5 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:45:43   Sense intervencions
<