Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici del Ple
00:00:29
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:02:37
Aprovació, si escau, del Compte General 2020.
00:03:11
Aprovació, si s'escau, del Pla Normatiu de l'Ajuntament del Morell per a l'any 2022.
00:06:08
Aprovació, si escau, del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament del Morell període 2021 - 2023.
00:11:29
Aprovació, si escau, del reglament regulador de la participació ciutadana.
00:23:37
Aprovació, si escau, del reglament d'organització i funcionament de la llar d'infants municipal del Morell.
00:30:38
Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels guals i de les reserves especials d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
00:32:57
Aprovació, si s'escau, de la modificació puntual 10 de les NNSS.
00:36:25
Aprovació, si escau, de modificació puntual de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Morell.
00:43:38
Aprovació, si escau, de la ratificació de la proposta de nomenament de la Secretària del Jutjat de Pau del Morell.
00:48:03
Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de somescola.cat.
Moció de suport al model d'escola i a la llengua catalana.
00:59:47
Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de 17 d'agost de 2017.
01:11:13
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 23/2021 a 30/2021.
01:26:54
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2021-0834 a 2022-0049.
01:27:17
Precs i preguntes.
01:31:46
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:44:37
0  Inici del Ple
00:00:29   1 Intervenció
1  Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:02:37   2 Intervencions
2  Aprovació, si escau, del Compte General 2020.
00:03:11   4 Intervencions
3  Aprovació, si s'escau, del Pla Normatiu de l'Ajuntament del Morell per a l'any 2022.
00:06:08   4 Intervencions
4  Aprovació, si escau, del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament del Morell període 2021 - 2023.
00:11:29   4 Intervencions
5  Aprovació, si escau, del reglament regulador de la participació ciutadana.
00:23:37   4 Intervencions
6  Aprovació, si escau, del reglament d'organització i funcionament de la llar d'infants municipal del Morell.
00:30:38   4 Intervencions
7  Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels guals i de les reserves especials d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
00:32:57   2 Intervencions
8  Aprovació, si s'escau, de la modificació puntual 10 de les NNSS.
00:36:25   4 Intervencions
9  Aprovació, si escau, de modificació puntual de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Morell.
00:43:38   6 Intervencions
10  Aprovació, si escau, de la ratificació de la proposta de nomenament de la Secretària del Jutjat de Pau del Morell.
00:48:03   2 Intervencions
12  Moció de suport al model d'escola i a la llengua catalana.
00:59:47   8 Intervencions
13  Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de 17 d'agost de 2017.
01:11:13   13 Intervencions
14  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 23/2021 a 30/2021.
01:26:54   1 Intervenció
15  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2021-0834 a 2022-0049.
01:27:17   8 Intervencions
16  Precs i preguntes.
01:31:46   5 Intervencions
17  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:44:37   7 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
02:08:45   Sense intervencions
<