Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici del Ple
Aprovació, si escau, de la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial PP10 "La Granja II"
00:00:48
Aprovació, si escau, de l'expedient nº 1304/2022 de suplement de crèdit nº 4/2022
00:03:35
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Aprovació, si escau, de la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial PP10 'La Granja II'
00:00:48   2 Intervencions
2  Aprovació, si escau, de l'expedient nº 1304/2022 de suplement de crèdit nº 4/2022
00:03:35   6 Intervencions
Fin de la sesión  Eloi  Calbet Ferran
00:14:13   Sense intervencions
<