Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:00:53
Aprovació, si escau, de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària a favor de la Diputació de Tarragona.
00:01:06
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 187_2022, anual de control financer posterior, de les al·legacions presentades a aquest informe i de l'informe d'Intervenció 257_2022 respecte a les al·legacions presentades.
00:08:02
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 289_2022 sobre l'execució trimestral del pressupost 1T 2022.
00:09:48
Aprovació, si escau, del Pla d'Igualtat.
00:09:51
Aprovació, si escau, de les modificacions puntuals de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Morell.
00:12:10
Aprovació, si escau, dels complements personals transitoris dels empleats públics que ocupen la plaça del grup professional agrupacions professionals de la Corporació.
00:14:35
Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l'Espai de Lleure i del Casal d'Estiu del Morell.
00:16:20
Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà.
00:17:29
Aprovació, si escau, del topònim menor "Avinguda Marie Curie" per identificar el vial situat al polígon 1 del Pla Parcial 10.
00:20:46
Moció de Ciutadans per instar al govern municipal a que posi en marxa un pla estratègic d'atenció a les persones grans en situació de solitud no desitjada, i posar en funcionament un servei de teleassistència domiciliària de forma gratuïta.
00:25:39
Moció de JUNTS PEL MORELL - ARA EL MORELL per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació.
00:35:34
Moció de #COMPARTIM per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació.
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 12/2022 a 15/2022.
00:53:13
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0535 a 2022-0759.
00:53:31
Precs i preguntes.
00:53:45
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:02:52
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:00:53   3 Intervencions
2  Aprovació, si escau, de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària a favor de la Diputació de Tarragona.
00:01:06   5 Intervencions
3  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 187_2022, anual de control financer posterior, de les al·legacions presentades a aquest informe i de l'informe d'Intervenció 257_2022 respecte a les al·legacions presentades.
00:08:02   3 Intervencions
4  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 289_2022 sobre l'execució trimestral del pressupost 1T 2022.
00:09:48   1 Intervenció
5  Aprovació, si escau, del Pla d'Igualtat.
00:09:51   4 Intervencions
6  Aprovació, si escau, de les modificacions puntuals de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Morell.
00:12:10   2 Intervencions
7  Aprovació, si escau, dels complements personals transitoris dels empleats públics que ocupen la plaça del grup professional agrupacions professionals de la Corporació.
00:14:35   2 Intervencions
8  Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l'Espai de Lleure i del Casal d'Estiu del Morell.
00:16:20   4 Intervencions
9  Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà.
00:17:29   7 Intervencions
10  Aprovació, si escau, del topònim menor 'Avinguda Marie Curie' per identificar el vial situat al polígon 1 del Pla Parcial 10.
00:20:46   6 Intervencions
11  Moció de Ciutadans per instar al govern municipal a que posi en marxa un pla estratègic d'atenció a les persones grans en situació de solitud no desitjada, i posar en funcionament un servei de teleassistència domiciliària de forma gratuïta.
00:25:39   8 Intervencions
12  Moció de JUNTS PEL MORELL - ARA EL MORELL per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació.
00:35:34   15 Intervencions
14  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 12/2022 a 15/2022.
00:53:13   1 Intervenció
15  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0535 a 2022-0759.
00:53:31   1 Intervenció
16  Precs i preguntes.
00:53:45   9 Intervencions
17  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:02:52   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:16:11   Sense intervencions
<