Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici del Ple
Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:01:15
Aprovació, si escau, del Compte General 2021 de l'Ajuntament del Morell.
00:01:31
Dació de comptes de l'informe d'execució trimestral 2 T de l'exercici 2022.
00:08:35
Dació de comptes del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del segon trimestre de l'exercici 2022.
00:08:47
Dació de comptes de les línies fonamentals del pressupost 2023.
00:09:06
Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit nº5/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
00:09:52
Aprovació, si escau, de les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat en l'interior dels habitatges.
00:13:49
Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de la ruta gastronòmica Àpat-Tapa.
00:18:32
Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador del registre municipal d'entitats del Morell.
00:25:42
Aprovació, si escau, d'aprovació de l'ordenança municipal de venda no sedentària.
00:28:23
Aprovació, si escau, de la modificació de la forma de gestió del servei públic de neteja d'edificis municipals.
00:31:57
Aprovació , si escau, de la proposta de concessió de distincions de mèrit als serveis distingits al Consell comarcal del Tarragonès.
00:38:11
Moció perquè s'actuï urgentment davant l'emergència climàtica per fer front a l'escassetat de pluges, i es tiri endavant el projecte de reutilització de les aigües de les depuradores urbanes per a usos agraris al camp de Tarragona.
00:43:06
Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu.
00:48:43
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 16/2022 a 19/2022.
00:56:16
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0760 a 2022-0995.
00:57:55
Precs i preguntes.
00:58:32
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:27:09
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
1  Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:01:15   2 Intervenciones
2  Aprovació, si escau, del Compte General 2021 de l'Ajuntament del Morell.
00:01:31   10 Intervenciones
3  Dació de comptes de l'informe d'execució trimestral 2 T de l'exercici 2022.
00:08:35   1 Intervención
4  Dació de comptes del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del segon trimestre de l'exercici 2022.
00:08:47   1 Intervención
5  Dació de comptes de les línies fonamentals del pressupost 2023.
00:09:06   1 Intervención
6  Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit nº5/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
00:09:52   4 Intervenciones
7  Aprovació, si escau, de les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat en l'interior dels habitatges.
00:13:49   8 Intervenciones
8  Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de la ruta gastronòmica Àpat-Tapa.
00:18:32   11 Intervenciones
9  Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador del registre municipal d'entitats del Morell.
00:25:42   2 Intervenciones
10  Aprovació, si escau, d'aprovació de l'ordenança municipal de venda no sedentària.
00:28:23   6 Intervenciones
11  Aprovació, si escau, de la modificació de la forma de gestió del servei públic de neteja d'edificis municipals.
00:31:57   4 Intervenciones
URG_18  Aprovació , si escau, de la proposta de concessió de distincions de mèrit als serveis distingits al Consell comarcal del Tarragonès.
00:38:11   6 Intervenciones
12  Moció perquè s'actuï urgentment davant l'emergència climàtica per fer front a l'escassetat de pluges, i es tiri endavant el projecte de reutilització de les aigües de les depuradores urbanes per a usos agraris al camp de Tarragona.
00:43:06   8 Intervenciones
13  Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu.
00:48:43   4 Intervenciones
14  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 16/2022 a 19/2022.
00:56:16   6 Intervenciones
15  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0760 a 2022-0995.
00:57:55   3 Intervenciones
16  Precs i preguntes.
00:58:32   25 Intervenciones
17  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:27:09   5 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
01:49:07   Sin intervenciones
<