Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici del Ple.
00:00:10
Aprovar, si escau, la urgència.
00:00:55
Aprovar, si escau, la verificació del Text refós de la modificació puntual núm. 9 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic per a la reubicació del sistema verd i d'equipament del polígon industrial del Morell.
00:01:53
Aprovar, si escau, l'expedient nº 2273/2022, de crèdit extraordinari nº 6/2022.
00:05:46
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Inici del Ple.
00:00:10   1 Intervenció
1  Aprovar, si escau, la urgència.
00:00:55   2 Intervencions
2  Aprovar, si escau, la verificació del Text refós de la modificació puntual núm. 9 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic per a la reubicació del sistema verd i d'equipament del polígon industrial del Morell.
00:01:53   4 Intervencions
3  Aprovar, si escau, l'expedient nº 2273/2022, de crèdit extraordinari nº 6/2022.
00:05:46   5 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:11:00   Sense intervencions
<