Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici del Ple.
00:00:10
Aprovar, si escau, la urgència.
00:00:55
Aprovar, si escau, la verificació del Text refós de la modificació puntual núm. 9 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic per a la reubicació del sistema verd i d'equipament del polígon industrial del Morell.
00:01:53
Aprovar, si escau, l'expedient nº 2273/2022, de crèdit extraordinari nº 6/2022.
00:05:46
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
0  Inici del Ple.
00:00:10   1 Intervención
1  Aprovar, si escau, la urgència.
00:00:55   2 Intervenciones
2  Aprovar, si escau, la verificació del Text refós de la modificació puntual núm. 9 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic per a la reubicació del sistema verd i d'equipament del polígon industrial del Morell.
00:01:53   4 Intervenciones
3  Aprovar, si escau, l'expedient nº 2273/2022, de crèdit extraordinari nº 6/2022.
00:05:46   5 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
00:11:00   Sin intervenciones
<