Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici del Ple
00:00:41
Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:01:28
Aprovació, si s'escau, del Pla Normatiu de l'Ajuntament del Morell per a l'any 2023.
00:01:53
Aprovació, si escau, de la denominació de la biblioteca municipal.
00:07:29
Aprovació, si escau, del Reglament regulador del servei de biblioteca municipal.
00:12:15
Aprovació, si s'escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball dels subgrups de classificació professional C1 i A2 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell.
00:23:28
Moció de l'Ajuntament del Morell per a l'adhesió a l'Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.
00:28:29
Moció presentada pel regidor no adscrit Albert Roig Rovira sobre la redacció d'un Pla Local d'Habitatge al Morell.
00:38:11
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 24/2022 a 28/2022.
00:49:51
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-1269 a 2023-0058.
00:50:10
Precs i preguntes.
00:50:27
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:17:47
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Inici del Ple
00:00:41   1 Intervenció
1  Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:01:28   2 Intervencions
2  Aprovació, si s'escau, del Pla Normatiu de l'Ajuntament del Morell per a l'any 2023.
00:01:53   2 Intervencions
3  Aprovació, si escau, de la denominació de la biblioteca municipal.
00:07:29   6 Intervencions
4  Aprovació, si escau, del Reglament regulador del servei de biblioteca municipal.
00:12:15   6 Intervencions
5  Aprovació, si s'escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball dels subgrups de classificació professional C1 i A2 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell.
00:23:28   4 Intervencions
6  Moció de l'Ajuntament del Morell per a l'adhesió a l'Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.
00:28:29   6 Intervencions
7  Moció presentada pel regidor no adscrit Albert Roig Rovira sobre la redacció d'un Pla Local d'Habitatge al Morell.
00:38:11   8 Intervencions
8  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 24/2022 a 28/2022.
00:49:51   1 Intervenció
9  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-1269 a 2023-0058.
00:50:10   1 Intervenció
10  Precs i preguntes.
00:50:27   16 Intervencions
11  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:17:47   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:47:37   Sense intervencions
<