Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici Ple
00:00:25
Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
00:01:21
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 07/2023 a 10/2023.
00:01:56
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0363 a 2023-0590.
00:02:10
Precs i preguntes.
00:02:23
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
00:17:28
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Inici Ple
00:00:25   1 Intervenció
1  Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
00:01:21   2 Intervencions
2  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 07/2023 a 10/2023.
00:01:56   1 Intervenció
3  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0363 a 2023-0590.
00:02:10   1 Intervenció
4  Precs i preguntes.
00:02:23   11 Intervencions
5  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
00:17:28   1 Intervenció
Fin de la sesión  Fi
00:18:16   Sense intervencions
<