Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici Ple
00:00:25
Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
00:01:21
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 07/2023 a 10/2023.
00:01:56
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0363 a 2023-0590.
00:02:10
Precs i preguntes.
00:02:23
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
00:17:28
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
0  Inici Ple
00:00:25   1 Intervención
1  Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
00:01:21   2 Intervenciones
2  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 07/2023 a 10/2023.
00:01:56   1 Intervención
3  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0363 a 2023-0590.
00:02:10   1 Intervención
4  Precs i preguntes.
00:02:23   11 Intervenciones
5  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
00:17:28   1 Intervención
Fin de la sesión  Fin
00:18:16   Sin intervenciones
<