Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici del Ple
00:02:13
Constitució de la mesa d'edat
00:03:02
Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
00:04:06
Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la Corporació
00:13:35
Elecció de l'Alcalde
00:11:59
Jurament o promesa de l'Alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec
00:14:50
Donar compte per part del Tresorer accidental de les existències dels valors dipositats i de llurs justificants i per part del Secretari de l'inventari municipal de béns de la Corporació
00:17:24
Acte de cloenda de la sessió
00:18:42
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
0  Inici del Ple
00:02:13   1 Intervención
1  Constitució de la mesa d'edat
00:03:02   2 Intervenciones
2  Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
00:04:06   2 Intervenciones
4  Elecció de l'Alcalde
00:11:59   3 Intervenciones
3  Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la Corporació
00:13:35   24 Intervenciones
5  Jurament o promesa de l'Alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec
00:14:50   7 Intervenciones
6  Donar compte per part del Tresorer accidental de les existències dels valors dipositats i de llurs justificants i per part del Secretari de l'inventari municipal de béns de la Corporació
00:17:24   4 Intervenciones
7  Acte de cloenda de la sessió
00:18:42   9 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
00:59:45   Sin intervenciones
<