Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici Ple
00:00:09
Aprovar, si escau, l'expedient d'alienació de tres finques ubicades a la zona Gran Indústria del Morell.
00:00:59
Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2023.
00:03:36
Aprovació, si escau, de la revisió d'ofici per nul·litat de ple dret del nomenament del cap de la Guàrdia Municipal.
00:12:51
Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 23 de juliol de 2023.
00:25:43
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Inici Ple
00:00:09   1 Intervenció
1  Aprovar, si escau, l'expedient d'alienació de tres finques ubicades a la zona Gran Indústria del Morell.
00:00:59   4 Intervencions
2  Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2023.
00:03:36   6 Intervencions
3  Aprovació, si escau, de la revisió d'ofici per nul·litat de ple dret del nomenament del cap de la Guàrdia Municipal.
00:12:51   8 Intervencions
4  Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 23 de juliol de 2023.
00:25:43   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:28:55   Sense intervencions
<