Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici del Ple
00:00:24
Aprovació, si escau, de modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:01:15
Aprovació, si escau, de la creació i composició de les Comissions Informatives.
00:18:21
Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representants de la Corporació en altres organismes, en els quals ha d'estar representat l'Ajuntament.
00:21:53
Aprovació, si escau, de delegació de competències del Ple en l'Alcaldia i en la Junta de Govern Local.
00:23:05
Dació de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents d'alcalde de l'Ajuntament.
00:27:58
Dació de delegació de competències en la Junta de Govern Local i en els regidors.
00:28:37
Dació de la constitució dels grups polítics municipals i portaveus.
00:30:20
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Inici del Ple
00:00:24   1 Intervenció
1  Aprovació, si escau, de modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:01:15   12 Intervencions
2  Aprovació, si escau, de la creació i composició de les Comissions Informatives.
00:18:21   2 Intervencions
3  Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representants de la Corporació en altres organismes, en els quals ha d'estar representat l'Ajuntament.
00:21:53   3 Intervencions
4  Aprovació, si escau, de delegació de competències del Ple en l'Alcaldia i en la Junta de Govern Local.
00:23:05   4 Intervencions
5  Dació de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents d'alcalde de l'Ajuntament.
00:27:58   1 Intervenció
6  Dació de delegació de competències en la Junta de Govern Local i en els regidors.
00:28:37   1 Intervenció
7  Dació de la constitució dels grups polítics municipals i portaveus.
00:30:20   1 Intervenció
Fin de la sesión  Fi
00:31:52   Sense intervencions
<