Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici del Ple
00:00:24
Aprovació, si escau, de modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:01:15
Aprovació, si escau, de la creació i composició de les Comissions Informatives.
00:18:21
Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representants de la Corporació en altres organismes, en els quals ha d'estar representat l'Ajuntament.
00:21:53
Aprovació, si escau, de delegació de competències del Ple en l'Alcaldia i en la Junta de Govern Local.
00:23:05
Dació de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents d'alcalde de l'Ajuntament.
00:27:58
Dació de delegació de competències en la Junta de Govern Local i en els regidors.
00:28:37
Dació de la constitució dels grups polítics municipals i portaveus.
00:30:20
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
0  Inici del Ple
00:00:24   1 Intervención
1  Aprovació, si escau, de modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:01:15   12 Intervenciones
2  Aprovació, si escau, de la creació i composició de les Comissions Informatives.
00:18:21   2 Intervenciones
3  Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representants de la Corporació en altres organismes, en els quals ha d'estar representat l'Ajuntament.
00:21:53   3 Intervenciones
4  Aprovació, si escau, de delegació de competències del Ple en l'Alcaldia i en la Junta de Govern Local.
00:23:05   4 Intervenciones
5  Dació de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents d'alcalde de l'Ajuntament.
00:27:58   1 Intervención
6  Dació de delegació de competències en la Junta de Govern Local i en els regidors.
00:28:37   1 Intervención
7  Dació de la constitució dels grups polítics municipals i portaveus.
00:30:20   1 Intervención
Fin de la sesión  Fin
00:31:52   Sin intervenciones
<