Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici Ple
00:00:12
Aprovar, si escau, les actes de sessions anteriors.
00:00:43
Dació de comptes del decret d'Alcaldia d'aprovació del Pla de Tresoreria 2023.
00:01:05
Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de l'exercici 2023.
00:14:52
Aprovar, si escau, l'expedient de suplement de crèdit nº 3/2023.
00:16:14
Aprovar, si escau, la delegació de facultats en matèria de gestió tributària a favor de la Diputació de Tarragona.
00:30:06
Aprovar, si escau, iniciar l'expedient d'adopció de l'escut heràldic i de la bandera del municipi del Morell.
00:38:18
Aprovació, si escau, de les festes locals per l'any 2024.
00:41:57
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 11/2023 a 14/2023.
00:42:51
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0591 a 2023-0841.
00:43:08
Precs i preguntes.
00:45:40
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:08:46
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Inici Ple
00:00:12   1 Intervenció
1  Aprovar, si escau, les actes de sessions anteriors.
00:00:43   1 Intervenció
2  Dació de comptes del decret d'Alcaldia d'aprovació del Pla de Tresoreria 2023.
00:01:05   9 Intervencions
3  Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de l'exercici 2023.
00:14:52   3 Intervencions
4  Aprovar, si escau, l'expedient de suplement de crèdit nº 3/2023.
00:16:14   8 Intervencions
5  Aprovar, si escau, la delegació de facultats en matèria de gestió tributària a favor de la Diputació de Tarragona.
00:30:06   6 Intervencions
6  Aprovar, si escau, iniciar l'expedient d'adopció de l'escut heràldic i de la bandera del municipi del Morell.
00:38:18   4 Intervencions
7  Aprovació, si escau, de les festes locals per l'any 2024.
00:41:57   2 Intervencions
8  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 11/2023 a 14/2023.
00:42:51   1 Intervenció
9  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0591 a 2023-0841.
00:43:08   3 Intervencions
10  Precs i preguntes.
00:45:40   10 Intervencions
11  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:08:46   1 Intervenció
Fin de la sesión  Fi
01:22:43   Sense intervencions
<