Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici Ple
00:13:30
Aprovar, si escau, la modificació de crèdit 2/2023 crèdit extraordinari / suplement de crèdit.
00:14:00
Aprovar, si escau, provisionalment la modificació puntual núm. 12 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del Morell en l'àmbit de la Unitat d'Actuació UA1 "Avinguda de Valls".
00:17:20
Aprovar, si escau, l'adjudicació d'alienació de tres finques Gran Indústria propietat de l'Ajuntament del Morell.
00:19:39
Aprovar, si escau, la modificació de la plantilla de personal.
00:24:15
Aprovar, si escau, declarar el projecte Ecoplanta Molecular Recycling Solutions d'especial interès i utilitat municipal.
00:27:32
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
0  Inici Ple
00:13:30   1 Intervención
1  Aprovar, si escau, la modificació de crèdit 2/2023 crèdit extraordinari / suplement de crèdit.
00:14:00   4 Intervenciones
2  Aprovar, si escau, provisionalment la modificació puntual núm. 12 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del Morell en l'àmbit de la Unitat d'Actuació UA1 'Avinguda de Valls'.
00:17:20   4 Intervenciones
3  Aprovar, si escau, l'adjudicació d'alienació de tres finques Gran Indústria propietat de l'Ajuntament del Morell.
00:19:39   4 Intervenciones
4  Aprovar, si escau, la modificació de la plantilla de personal.
00:24:15   4 Intervenciones
5  Aprovar, si escau, declarar el projecte Ecoplanta Molecular Recycling Solutions d'especial interès i utilitat municipal.
00:27:32   14 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
00:47:45   Sin intervenciones
<