Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici Ple
Aprovar, si escau, les actes de sessions anteriors.
00:00:59
Aprovar, si escau, la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2023.
00:01:18
Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'impost sobre béns immobles.
00:03:14
Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 1.4 reguladora de l'impost d'activitats econòmiques.
00:12:52
Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.21 reguladora de la taxa per drets d'examen.
00:14:42
Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.3 reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.
00:17:53
Aprovar, si escau, el blasonament de l'escut municipal.
00:39:57
Aprovació, si escau, de l'Ordenança d'administració digital de l'Ajuntament del Morell.
00:46:27
Aprovar, si escau, la modificació de les bases reguladores de la beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà Pros.
00:53:59
Aprovar, si escau, la resolució de les reclamacions o al·legacions presentades durant el tràmit d'informació pública de la modificació del Reglament orgànic municipal, i, si escau, aprovació definitiva del mateix.
00:57:59
Aprovar, si escau, la revaloració de la puntuació del complement específic de la plaça de Secretari General.
00:58:41
Aprovació, si escau, del complement personal transitori de l'empleat públic que ocupa la plaça d'arquitecte superior.
01:02:20
Aprovar, si escau, l'adequació retributiva singular dels llocs de treball dels subgrups de classificació professional A1 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell.
01:04:05
Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador Bossa d'Aliments Municipal del Morell.
01:06:20
Aprovar, si escau, les bases reguladores dels ajuts d'urgència social.
01:09:09
Aprovar, si escau, la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a persones joves per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual.
01:11:11
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 14/2023 a 18/2023.
01:13:02
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0842 a 2023-1055.
01:14:54
Precs i preguntes.
01:17:59
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:38:50
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
1  Aprovar, si escau, les actes de sessions anteriors.
00:00:59   2 Intervenciones
2  Aprovar, si escau, la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2023.
00:01:18   2 Intervenciones
3  Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'impost sobre béns immobles.
00:03:14   10 Intervenciones
4  Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 1.4 reguladora de l'impost d'activitats econòmiques.
00:12:52   2 Intervenciones
5  Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.21 reguladora de la taxa per drets d'examen.
00:14:42   4 Intervenciones
6  Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.3 reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.
00:17:53   10 Intervenciones
7  Aprovar, si escau, el blasonament de l'escut municipal.
00:39:57   8 Intervenciones
8  Aprovació, si escau, de l'Ordenança d'administració digital de l'Ajuntament del Morell.
00:46:27   10 Intervenciones
9  Aprovar, si escau, la modificació de les bases reguladores de la beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà Pros.
00:53:59   6 Intervenciones
10  Aprovar, si escau, la resolució de les reclamacions o al·legacions presentades durant el tràmit d'informació pública de la modificació del Reglament orgànic municipal, i, si escau, aprovació definitiva del mateix.
00:57:59   1 Intervención
11  Aprovar, si escau, la revaloració de la puntuació del complement específic de la plaça de Secretari General.
00:58:41   4 Intervenciones
12  Aprovació, si escau, del complement personal transitori de l'empleat públic que ocupa la plaça d'arquitecte superior.
01:02:20   2 Intervenciones
13  Aprovar, si escau, l'adequació retributiva singular dels llocs de treball dels subgrups de classificació professional A1 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell.
01:04:05   2 Intervenciones
14  Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador Bossa d'Aliments Municipal del Morell.
01:06:20   5 Intervenciones
15  Aprovar, si escau, les bases reguladores dels ajuts d'urgència social.
01:09:09   4 Intervenciones
16  Aprovar, si escau, la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a persones joves per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual.
01:11:11   4 Intervenciones
17  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 14/2023 a 18/2023.
01:13:02   5 Intervenciones
18  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0842 a 2023-1055.
01:14:54   10 Intervenciones
19  Precs i preguntes.
01:17:59   17 Intervenciones
20  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:38:50   1 Intervención
Fin de la sesión  Fin
02:01:20   Sin intervenciones
<