Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici del Ple
00:00:28
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:01:27
Aprovació, si escau, del Compte General de l'exercici 2022.
00:01:43
Dació de compte de l'informe 444_2023 Definitiu Anual Control Financer Posterior (Control Permanent) de l'Ajuntament del Morell - exercici 2022 -.
00:13:54
Dació de compte sobre l'execució del Pressupost del 1er, 2on i 3er trimestre de l'exercici 2023.
00:18:32
Aprovació, si escau, de l'expedient nº 2906/2023, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari nº 6/2023.
00:18:50
Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del 2on i 3er trimestre de l'exercici 2023.
00:25:23
Aprovació, si escau, del blasonament de l'escut municipal.
00:25:41
Aprovació, si escau, de la resolució de les reclamacions o al.legacions presentades durant el tràmit d'informació pública de la modificació del Reglament orgànic municipal, i, si escau, aprovació definitiva del mateix.
00:27:44
Aprovació, si escau, del projecte d'establiment del servei municipal de recàrrega de vehicles elèctrics.
00:31:12
Aprovació, si escau, de l'ordenança reguladora del servei de recàrrega de vehicles elèctrics.
00:38:18
Aprovació, si escau, de l'establiment i ordenació del preu públic per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics als punts de recàrrega de titularitat municipal.
00:38:30
Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal de sorolls i vibracions.
00:38:47
Aprovació, si escau, l'actualització de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament del Morell.
00:40:29
Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació Xavi Catà Pros.
00:41:28
Moció sobre el finançament dels ens locals.
00:42:35
Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 19/2023 a 23/2023.
00:46:50
Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2023-1056 a 2023-1441.
00:47:05
Precs i preguntes.
00:52:46
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:39:43
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
0  Inici del Ple
00:00:28   1 Intervención
1  Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:01:27   2 Intervenciones
2  Aprovació, si escau, del Compte General de l'exercici 2022.
00:01:43   9 Intervenciones
3  Dació de compte de l'informe 444_2023 Definitiu Anual Control Financer Posterior (Control Permanent) de l'Ajuntament del Morell - exercici 2022 -.
00:13:54   3 Intervenciones
4  Dació de compte sobre l'execució del Pressupost del 1er, 2on i 3er trimestre de l'exercici 2023.
00:18:32   1 Intervención
5  Aprovació, si escau, de l'expedient nº 2906/2023, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari nº 6/2023.
00:18:50   11 Intervenciones
6  Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del 2on i 3er trimestre de l'exercici 2023.
00:25:23   1 Intervención
7  Aprovació, si escau, del blasonament de l'escut municipal.
00:25:41   2 Intervenciones
8  Aprovació, si escau, de la resolució de les reclamacions o al.legacions presentades durant el tràmit d'informació pública de la modificació del Reglament orgànic municipal, i, si escau, aprovació definitiva del mateix.
00:27:44   6 Intervenciones
9  Aprovació, si escau, del projecte d'establiment del servei municipal de recàrrega de vehicles elèctrics.
00:31:12   4 Intervenciones
10  Aprovació, si escau, de l'ordenança reguladora del servei de recàrrega de vehicles elèctrics.
00:38:18   2 Intervenciones
11  Aprovació, si escau, de l'establiment i ordenació del preu públic per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics als punts de recàrrega de titularitat municipal.
00:38:30   2 Intervenciones
12  Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal de sorolls i vibracions.
00:38:47   2 Intervenciones
13  Aprovació, si escau, l'actualització de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament del Morell.
00:40:29   2 Intervenciones
14  Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació Xavi Catà Pros.
00:41:28   2 Intervenciones
15  Moció sobre el finançament dels ens locals.
00:42:35   4 Intervenciones
16  Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 19/2023 a 23/2023.
00:46:50   1 Intervención
17  Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2023-1056 a 2023-1441.
00:47:05   13 Intervenciones
18  Precs i preguntes.
00:52:46   20 Intervenciones
19  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:39:43   1 Intervención
Fin de la sesión  Fin
01:49:20   Sin intervenciones
<