Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici Ple
00:00:06
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:00:46
Aprovació, si escau, de la modificació de la composició del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament del Morell.
00:01:01
Aprovació si escau, d'inadmissió a tràmit del recurs presentat per la representació col·lectiva del personal funcionari.
00:08:22
Dació de comptes del grau de compliment del Pla Normatiu per a l'any 2023.
00:09:44
Aprovació, si escau, del Pla Normatiu de l'Ajuntament del Morell per a l'any 2024.
00:11:25
Aprovació, si escau, de la vuitena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:17:38
Aprovació, si escau, de la modificació del text de l'ordenança municipal reguladora de l'activitat de venda no sedentària en el mercat del Morell.
00:22:37
Aprovació, si escau, del reglament del fons social de l'Ajuntament del Morell.
00:29:16
Aprovació, si escau, de l'augment del 0,5% de les retribucions dels empleats públics amb efectes de l'1 de gener de 2023.
00:37:53
Moció per instar el suport de les administracions locals i supramunicipals en l'àmbit de la contractació de serveis i subministraments recurrents.
00:40:57
Moció per reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2024.
00:45:19
Moció ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua.
00:48:16
Moció per establir el servei de recollida de voluminosos al municipi del Morell.
01:00:26
Moció per la reinstal·lació de rètols identificadors de l'adhesió a l'AMI a les entrades del municipi del Morell.
01:11:01
Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 24/2023 a 1/2024.
01:14:13
Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2023-1442 a 2024-0103.
01:14:30
Precs i preguntes.
01:16:56
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:56:48
0  Inici Ple
00:00:06   1 Intervención
1  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:00:46   2 Intervenciones
2  Aprovació, si escau, de la modificació de la composició del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament del Morell.
00:01:01   6 Intervenciones
3  Aprovació si escau, d'inadmissió a tràmit del recurs presentat per la representació col·lectiva del personal funcionari.
00:08:22   2 Intervenciones
4  Dació de comptes del grau de compliment del Pla Normatiu per a l'any 2023.
00:09:44   1 Intervención
5  Aprovació, si escau, del Pla Normatiu de l'Ajuntament del Morell per a l'any 2024.
00:11:25   4 Intervenciones
6  Aprovació, si escau, de la vuitena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:17:38   8 Intervenciones
7  Aprovació, si escau, de la modificació del text de l'ordenança municipal reguladora de l'activitat de venda no sedentària en el mercat del Morell.
00:22:37   6 Intervenciones
8  Aprovació, si escau, del reglament del fons social de l'Ajuntament del Morell.
00:29:16   6 Intervenciones
9  Aprovació, si escau, de l'augment del 0,5% de les retribucions dels empleats públics amb efectes de l'1 de gener de 2023.
00:37:53   4 Intervenciones
10  Moció per instar el suport de les administracions locals i supramunicipals en l'àmbit de la contractació de serveis i subministraments recurrents.
00:40:57   2 Intervenciones
11  Moció per reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2024.
00:45:19   4 Intervenciones
12  Moció ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua.
00:48:16   8 Intervenciones
13  Moció per establir el servei de recollida de voluminosos al municipi del Morell.
01:00:26   6 Intervenciones
14  Moció per la reinstal·lació de rètols identificadors de l'adhesió a l'AMI a les entrades del municipi del Morell.
01:11:01   6 Intervenciones
15  Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 24/2023 a 1/2024.
01:14:13   1 Intervención
16  Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2023-1442 a 2024-0103.
01:14:30   3 Intervenciones
17  Precs i preguntes.
01:16:56   25 Intervenciones
18  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:56:48   1 Intervención
Fin de la sesión  Fin
02:16:46   Sin intervenciones
<