Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici Ple
00:07:07
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:09:29
Aprovació, si escau, de la novena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:09:38
Aprovació, si escau, de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.
00:13:30
Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de serveis funeraris del Morell.
00:29:43
Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança reguladora de Carnaval.
00:33:55
Aprovació, si escau, d'actualització de l'Inventari de béns i drets de l'Ajuntament del Morell.
00:40:57
Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 4r trimestre de l'exercici 2023.
00:43:46
Dació de comptes sobre l'execució trimestral del Pressupost del 4r. Trimestre de l'exercici 2023.
00:48:21
Aprovació, si escau, de discrepàncies i de reconeixement de l'obligació i ordenació de pagament de la relació de factures núm. 47R.
00:48:32
Moció de suport a l'amnistia.
01:11:29
Aprovació, si escau, de la modificació de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Morell.
01:12:21
Aprovació, si escau, de l'increment del 0,5% de les retribucions dels empleats públics vinculat al PIB.
01:26:13
Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 2/2024 a 6/2024.
01:29:53
Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2024-0104 a 2024-0487.
01:33:38
Precs i preguntes.
01:39:43
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
02:21:25
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
0  Inici Ple
00:07:07   3 Intervenciones
1  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:09:29   1 Intervención
2  Aprovació, si escau, de la novena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:09:38   6 Intervenciones
3  Aprovació, si escau, de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.
00:13:30   10 Intervenciones
4  Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de serveis funeraris del Morell.
00:29:43   8 Intervenciones
5  Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança reguladora de Carnaval.
00:33:55   10 Intervenciones
6  Aprovació, si escau, d'actualització de l'Inventari de béns i drets de l'Ajuntament del Morell.
00:40:57   4 Intervenciones
7  Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 4r trimestre de l'exercici 2023.
00:43:46   9 Intervenciones
8  Dació de comptes sobre l'execució trimestral del Pressupost del 4r. Trimestre de l'exercici 2023.
00:48:21   1 Intervención
9  Aprovació, si escau, de discrepàncies i de reconeixement de l'obligació i ordenació de pagament de la relació de factures núm. 47R.
00:48:32   12 Intervenciones
10  Moció de suport a l'amnistia.
01:11:29   2 Intervenciones
URG11  Aprovació, si escau, de la modificació de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Morell.
01:12:21   12 Intervenciones
URG12  Aprovació, si escau, de l'increment del 0,5% de les retribucions dels empleats públics vinculat al PIB.
01:26:13   4 Intervenciones
13  Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 2/2024 a 6/2024.
01:29:53   3 Intervenciones
14  Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2024-0104 a 2024-0487.
01:33:38   3 Intervenciones
15  Precs i preguntes.
01:39:43   12 Intervenciones
16  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
02:21:25   1 Intervención
Fin de la sesión  Fin
02:48:32   Sin intervenciones
<