Ple ordinària dimarts 1 de febrer de 2022

Durada: 02:08:45
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici del Ple
  00:00:29 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  00:02:37 2 Intervencions
2 Aprovació, si escau, del Compte General 2020.
  00:03:11 4 Intervencions
3 Aprovació, si s'escau, del Pla Normatiu de l'Ajuntament del Morell per a l'any 2022.
  00:06:08 4 Intervencions
4 Aprovació, si escau, del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament del Morell període 2021 - 2023.
  00:11:29 4 Intervencions
5 Aprovació, si escau, del reglament regulador de la participació ciutadana.
  00:23:37 4 Intervencions
6 Aprovació, si escau, del reglament d'organització i funcionament de la llar d'infants municipal del Morell.
  00:30:38 4 Intervencions
7 Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels guals i de les reserves especials d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
  00:32:57 2 Intervencions
8 Aprovació, si s'escau, de la modificació puntual 10 de les NNSS.
  00:36:25 4 Intervencions
9 Aprovació, si escau, de modificació puntual de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Morell.
  00:43:38 6 Intervencions
10 Aprovació, si escau, de la ratificació de la proposta de nomenament de la Secretària del Jutjat de Pau del Morell.
  00:48:03 2 Intervencions
12 Moció de suport al model d'escola i a la llengua catalana.
  00:59:47 8 Intervencions
13 Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de 17 d'agost de 2017.
  01:11:13 13 Intervencions
14 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 23/2021 a 30/2021.
  01:26:54 1 Intervenció
15 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2021-0834 a 2022-0049.
  01:27:17 8 Intervencions
16 Precs i preguntes.
  01:31:46 5 Intervencions
17 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:44:37 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:08:45 Sense intervencions