Ple Extraordinària i urgent dijous 20 d'octubre de 2022

Durada: 00:11:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici del Ple.
  00:00:10 1 Intervenció
1 Aprovar, si escau, la urgència.
  00:00:55 2 Intervencions
2 Aprovar, si escau, la verificació del Text refós de la modificació puntual núm. 9 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic per a la reubicació del sistema verd i d'equipament del polígon industrial del Morell.
  00:01:53 4 Intervencions
3 Aprovar, si escau, l'expedient nº 2273/2022, de crèdit extraordinari nº 6/2022.
  00:05:46 5 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:11:00 Sense intervencions