Ple ordinària dijous 26 de gener de 2023

Durada: 01:47:37
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici del Ple
  00:00:41 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
  00:01:28 2 Intervencions
2 Aprovació, si s'escau, del Pla Normatiu de l'Ajuntament del Morell per a l'any 2023.
  00:01:53 2 Intervencions
3 Aprovació, si escau, de la denominació de la biblioteca municipal.
  00:07:29 6 Intervencions
4 Aprovació, si escau, del Reglament regulador del servei de biblioteca municipal.
  00:12:15 6 Intervencions
5 Aprovació, si s'escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball dels subgrups de classificació professional C1 i A2 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell.
  00:23:28 4 Intervencions
6 Moció de l'Ajuntament del Morell per a l'adhesió a l'Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.
  00:28:29 6 Intervencions
7 Moció presentada pel regidor no adscrit Albert Roig Rovira sobre la redacció d'un Pla Local d'Habitatge al Morell.
  00:38:11 8 Intervencions
8 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 24/2022 a 28/2022.
  00:49:51 1 Intervenció
9 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-1269 a 2023-0058.
  00:50:10 1 Intervenció
10 Precs i preguntes.
  00:50:27 16 Intervencions
11 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:17:47 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:47:37 Sense intervencions