Ple Extraordinària dimarts 2 de maig de 2023

Durada: 00:12:42
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici Ple.
  00:01:10 1 Intervenció
1 Aprovar, si escau, l'actualització de l'inventari general de béns i drets de la Corporació.
  00:01:38 2 Intervencions
2 Aprovar, si escau, inicialment la modificació puntual núm. 12 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del Morell en l'àmbit de la Unitat d'Actuació UA1 "Avinguda de Valls".
  00:02:34 4 Intervencions
3 Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.
  00:04:34 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:12:42 Sense intervencions