Ple Extraordinària dissabte 17 de juny de 2023

Durada: 00:59:44
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici del Ple
  00:02:13 1 Intervenció
1 Constitució de la mesa d'edat
  00:03:02 2 Intervencions
2 Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
  00:04:06 2 Intervencions
4 Elecció de l'Alcalde
  00:11:59 3 Intervencions
3 Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la Corporació
  00:13:35 24 Intervencions
5 Jurament o promesa de l'Alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec
  00:14:50 7 Intervencions
6 Donar compte per part del Tresorer accidental de les existències dels valors dipositats i de llurs justificants i per part del Secretari de l'inventari municipal de béns de la Corporació
  00:17:24 4 Intervencions
7 Acte de cloenda de la sessió
  00:18:42 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:59:45 Sense intervencions