Pleno - Extraordinaria, miércoles 12 de julio de 2023

Duración: 00:31:52
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inicio
  00:00:00 Sin intervenciones
0 Inici del Ple
  00:00:24 1 Intervención
1 Aprovació, si escau, de modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
  00:01:15 12 Intervenciones
2 Aprovació, si escau, de la creació i composició de les Comissions Informatives.
  00:18:21 2 Intervenciones
3 Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representants de la Corporació en altres organismes, en els quals ha d'estar representat l'Ajuntament.
  00:21:53 3 Intervenciones
4 Aprovació, si escau, de delegació de competències del Ple en l'Alcaldia i en la Junta de Govern Local.
  00:23:05 4 Intervenciones
5 Dació de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents d'alcalde de l'Ajuntament.
  00:27:58 1 Intervención
6 Dació de delegació de competències en la Junta de Govern Local i en els regidors.
  00:28:37 1 Intervención
7 Dació de la constitució dels grups polítics municipals i portaveus.
  00:30:20 1 Intervención
Fin de la sesión Fin
  00:31:52 Sin intervenciones