Ple Extraordinària dilluns 7 d'agost de 2023

Durada: 00:49:38
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici Ple
  00:13:30 1 Intervenció
1 Aprovar, si escau, la modificació de crèdit 2/2023 crèdit extraordinari / suplement de crèdit.
  00:14:00 4 Intervencions
2 Aprovar, si escau, provisionalment la modificació puntual núm. 12 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del Morell en l'àmbit de la Unitat d'Actuació UA1 "Avinguda de Valls".
  00:17:20 4 Intervencions
3 Aprovar, si escau, l'adjudicació d'alienació de tres finques Gran Indústria propietat de l'Ajuntament del Morell.
  00:19:39 4 Intervencions
4 Aprovar, si escau, la modificació de la plantilla de personal.
  00:24:15 4 Intervencions
5 Aprovar, si escau, declarar el projecte Ecoplanta Molecular Recycling Solutions d'especial interès i utilitat municipal.
  00:27:32 14 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:47:45 Sense intervencions