Ple ordinària dijous 4 d'abril de 2024

Durada: 02:48:31
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
0 Inici Ple
  00:07:07 3 Intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:09:29 1 Intervenció
2 Aprovació, si escau, de la novena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
  00:09:38 6 Intervencions
3 Aprovació, si escau, de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.
  00:13:30 10 Intervencions
4 Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de serveis funeraris del Morell.
  00:29:43 8 Intervencions
5 Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança reguladora de Carnaval.
  00:33:55 10 Intervencions
6 Aprovació, si escau, d'actualització de l'Inventari de béns i drets de l'Ajuntament del Morell.
  00:40:57 4 Intervencions
7 Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 4r trimestre de l'exercici 2023.
  00:43:46 9 Intervencions
8 Dació de comptes sobre l'execució trimestral del Pressupost del 4r. Trimestre de l'exercici 2023.
  00:48:21 1 Intervenció
9 Aprovació, si escau, de discrepàncies i de reconeixement de l'obligació i ordenació de pagament de la relació de factures núm. 47R.
  00:48:32 12 Intervencions
10 Moció de suport a l'amnistia.
  01:11:29 2 Intervencions
URG11 Aprovació, si escau, de la modificació de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Morell.
  01:12:21 12 Intervencions
URG12 Aprovació, si escau, de l'increment del 0,5% de les retribucions dels empleats públics vinculat al PIB.
  01:26:13 4 Intervencions
13 Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 2/2024 a 6/2024.
  01:29:53 3 Intervencions
14 Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2024-0104 a 2024-0487.
  01:33:38 3 Intervencions
15 Precs i preguntes.
  01:39:43 12 Intervencions
16 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  02:21:25 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  02:48:32 Sense intervencions