Ple ordinària dijous 8 de juny de 2023

Durada: 00:18:16
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici Ple
  00:00:25 1 Intervenció
1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  00:01:21 2 Intervencions
2 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 07/2023 a 10/2023.
  00:01:56 1 Intervenció
3 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0363 a 2023-0590.
  00:02:10 1 Intervenció
4 Precs i preguntes.
  00:02:23 11 Intervencions
5 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  00:17:28 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  00:18:16 Sense intervencions