Ple Extraordinària dijous 22 de juny de 2023

Durada: 00:28:54
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici Ple
  00:00:09 1 Intervenció
1 Aprovar, si escau, l'expedient d'alienació de tres finques ubicades a la zona Gran Indústria del Morell.
  00:00:59 4 Intervencions
2 Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2023.
  00:03:36 6 Intervencions
3 Aprovació, si escau, de la revisió d'ofici per nul·litat de ple dret del nomenament del cap de la Guàrdia Municipal.
  00:12:51 8 Intervencions
4 Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 23 de juliol de 2023.
  00:25:43 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:28:55 Sense intervencions