Ple ordinària dijous 27 de juliol de 2023

Durada: 01:23:32
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici Ple
  00:00:12 1 Intervenció
1 Aprovar, si escau, les actes de sessions anteriors.
  00:00:43 1 Intervenció
2 Dació de comptes del decret d'Alcaldia d'aprovació del Pla de Tresoreria 2023.
  00:01:05 9 Intervencions
3 Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de l'exercici 2023.
  00:14:52 3 Intervencions
4 Aprovar, si escau, l'expedient de suplement de crèdit nº 3/2023.
  00:16:14 8 Intervencions
5 Aprovar, si escau, la delegació de facultats en matèria de gestió tributària a favor de la Diputació de Tarragona.
  00:30:06 6 Intervencions
6 Aprovar, si escau, iniciar l'expedient d'adopció de l'escut heràldic i de la bandera del municipi del Morell.
  00:38:18 4 Intervencions
7 Aprovació, si escau, de les festes locals per l'any 2024.
  00:41:57 2 Intervencions
8 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 11/2023 a 14/2023.
  00:42:51 1 Intervenció
9 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0591 a 2023-0841.
  00:43:08 3 Intervencions
10 Precs i preguntes.
  00:45:40 10 Intervencions
11 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:08:46 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  01:22:43 Sense intervencions